Alsó tagozatosok - ISB

Az alsóbb évfolyamok legfontosabb feladata felkelteni és fenntartani a gyermekek természetes érdeklődését, hogy saját maguk tapasztalják meg a tudás elsajátításának csodálatos élményét, és hogy megalapozzuk a tanulás egész életen át való szeretetét. Idővel egyre nagyobb hangsúlyt kap az önálló és logikus gondolkodás ösztönzése, a kognitív készségek fejlesztése, a csapatban való együttműködés és a saját teljesítmény értékelésének képessége.

Tanterv struktúra

Az alsóbb évfolyamok tantárgyai biztos alapot adnak a kisiskolásoknak a későbbi tanulmányaikhoz, jól előkészítik a felsőbb évfolyamok szélesebb körű tantárgyi összetételét. A tanterv biztosítja a diákok megfelelő tanulmányi, szociális és érzelmi fejlődését, valamint a pozitív személyiség fejlődésüket.
Az órák száma némiképp megnő az ötödik évfolyamon egy új tantárgy, a második idegen nyelv bevezetésével. Az első évfolyamunk a Year 2 Key Stage 1, míg a 2-5 évfolyamaink a Key Stage 2
(Years 3-6) szintnek felelnek meg az angol rendszerben.

 

 = A tanítás nyelve magyar

 

1-5 évfolyam tantárgykörök

Nemzetközi Program (I)

Órák száma/hét

Kéttannyelvű Program (B)

Órák száma/hét

Angol nyelv ELL (English Language Learning) csoportbontásban –

olvasás, szövegértés, irodalmi műveltség, írás, helyesírás, nyelvtan, fonetika, beszéd

6 6

További nyelvi fejlesztés – nyelvi készségek, olvasás, szövegértés, irodalom,

beszélgetés által való témafeldolgozás, írás, helyesírás, nyelvtan, könyvtár,

környezet- és társadalomismeret*, dráma, kézműves témafeldolgozás

4 7
Matematika 5 4
Kiegészítő matematika  1 1
Természet és társadalomismeret 4 4
Idegen nyelv** - Spanyol vagy német 2** 2**
Magyar mint idegen nyelv 2 0
Dráma, társas kompetenciák, etika 1 1
Számítástechnika*** 1 1
Angol és magyar ének - zene 1 1
Rajz vizuális kultúra és művészet 2 2
Testnevelés (3 + 2 délutáni foglalkozás) 3 3
Összes tanóra 30 30
Magyar nyelvű tanóra összesen 2 11
Angol nyelvű tanóra összesen 30 19

*A Kéttannyelvű Programban a magyar környezetismeret tárgy a harmadikos és negyedikes tantervbe integrálva, majd az ötödik évfolyamban ugyanez a tantárgykör három külön tárgy (heti két magyar történelem és egy magyar természetismeret) keretében kerül oktatásra.
**Az idegen nyelv az ötödik évfolyamban kerül bevezetésre kötelező szakkör formájában a 7. órában.
***Az első évfolyamban a tanulóknak könyvtár és olvasás órájuk van a számítástechnika helyett.
 

Örülünk, ha segíthetünk. Ha kérdése van, vagy csak szeretné felvenni velünk a kapcsolatot, küldje el online érdeklődését!

 

Szívesen látjuk egy ISB iskolalátogatásra, foglaljon időpontot!

 

 

Ha szeretne időpontot foglalni gyermekének Próbanap programunkra, itt gyorsan és egyszerűen megteheti!