Felső tagozatosok - ISB

A 6-8 évfolyamokon növekednek a kihívások és a tanulókkal szembeni elvárások, nagyobb felelősség és önállóság szükséges részükről az új feladatok sikeres megoldásához. Sokkal nagyobb hangsúly fektetődik a projektmunkákra, amelyen keresztül megtanulják a diákok a helyes időbeosztást, a határidők betartását, és a másokkal való hatékony együttműködést.

Tanterv struktúra

Több új tantárgy jelenik meg a 6-8 évfolyamokon, és jobban el is mélyülnek a tanulók egy-egy tantárgy témaköreiben. Ezen a szinten próbáljuk minél több különféle módszerrel ösztönözni a gyermekeket az önálló tanulási készségek kialakítására, és hogy felelősséget érezzenek a saját tanulmányi fejlődésük iránt. Helyi és globális témák egyaránt feldolgozásra kerülnek a tanterv keretében. A 6-8 évfolyamaink angol nyelvű tanterve a Key Stage 3 (Years 7-9) szintnek felelnek meg az angol rendszerben.
 

 

 = A tanítás nyelve magyar.

 

6-8 évfolyam tantárgykörök

Nemzetközi Program (I)

Órák száma/hét

Kéttannyelvű Program (B)

Órák száma/hét

Angol nyelv ELL (English Language Learning) csoportbontásban –

olvasás, szövegértés, irodalmi műveltség, írás, helyesírás, nyelvtan, beszéd, könyvtár

6 6

További nyelvi fejlesztés – nyelvi készségek, irodalom, nyelvtan,

olvasás, szövegértés, írás, helyesírás, beszélgetés által való témafeldolgozás, könyvtár

4 4
Matematika 3 3
Kiegészítő matematika  3 3
Magyar történelem 0 2
Társadalomtudományok – Világtörténelem, Közösségi ismeretek, Földrajz 2 2
Természettudományok* 4 4
Idegen nyelv - Spanyol vagy Német 2 2
Magyar mint idegen nyelv 2 0
Dráma, társas kompetenciák, etika 1 1
Számítástechnika 1 1
Angol és magyar ének-zene 1 1
Rajz, vizuális kultúra és művészet 2 2
Testnevelés (3 + 2 délutáni foglalkozás) 3 3
Összes tanóra 34 34
Magyar nyelvű tanóra összesen 2 9
Angol nyelvű tanóra összesen 34 25

*A Kéttannyelvű Programban a hatodik évfolyamban az egyik Természettudomány óra magyar nyelvű és a magyar földrajzi ismereteket foglalja magába.

Örülünk, ha segíthetünk. Ha kérdése van, vagy csak szeretné felvenni velünk a kapcsolatot, küldje el online érdeklődését!

 

Szívesen látjuk egy ISB iskolalátogatásra, foglaljon időpontot!

 

 

Ha szeretne időpontot foglalni gyermekének Próbanap programunkra, itt gyorsan és egyszerűen megteheti!