Kéttannyelvű Általános Iskolánk oktatási elvei

Az ISB-ben mindent az alábbi elveknek rendeltünk alá, hogy minden tanulóból kihozzuk a benne rejlő maximumot.
 
Legfőbb oktatási elvünk, hogy a nálunk tanuló gyermekeket ne csak tanulmányi téren fejlesszük, hanem felkészítsük őket az életre is. Hisszük, hogy az ember tehetségét úgy lehet maximálisan kibontakoztatni, ha a személyiségét és az életvezetési kompetenciáit is a lehető legnagyobb mértékben fejlesztjük. Hiszünk továbbá a differenciált oktatás hatékonyságában, hogy minden gyermeknek másra van szüksége ahhoz, hogy elérje tanulási lehetőségeinek a csúcsát.

Pár gondolat, amely összefoglalja, hogy mit tartunk fontosnak az ISB-ben:

 • az egyéni figyelem lehetőségének megteremtése a kis létszámú osztályokkal
 • szöveges értékelések és szelíd értékelési eljárások a belülről jövő, természetes érdeklődés és tudásvágy megőrzésére és a tanulási kedv fenntartására és ösztönzésére
 • az önállóság, kreativitás, problémamegoldás és érvelés fejlesztése projektmunkák és egyéb feladatok által
 • pozitív motiváció és támogató légkör a minél jobb teljesítményre való ösztönzésre és az önbizalom kiépülésére
 • a tanórákon való közvetlen hangulat megteremtése minden tanuló órai munkába való bevonása érdekében
 • kommunikációs és előadó készségek fejlesztése rendszeres egyéni és csoportos szereplések által
 • a teljesítmény önálló felmérésének képessége és a tudatos tanulás fejlesztése a személyiségközpontú oktatás által
 • kedves, bátorító és gondoskodó tanári hozzáállás a biztonságérzet kialakítására
 • a dicséret előnyben részesítése a jó viselkedésre való ösztönzésnél
 • az egymással való kommunikáció, és együttműködés fejlesztése a csoportmunkák alkalmával
 • a változatos iskolai szakkörökön keresztül a gyermekek egyéb készségeinek a fejlesztése
 • az elfogadás, a tisztelet és a másokban rejlő értékek felismerése, megbecsülése a különböző kultúrák megtapasztalása és egymás mellett élése által
 • néhány napjainkban fontossá vált témakör (pl. egészségtudatosság, környezetvédelem stb.) kiemelése és a változatosság megteremtése a tematikus hetek által
 • megfelelően képzett tantestület kialakítása az oktatás hatékonyságára

Örülünk, ha segíthetünk. Ha kérdése van, vagy csak szeretné felvenni velünk a kapcsolatot, küldje el online érdeklődését!

 

Szívesen látjuk egy ISB iskolalátogatásra, foglaljon időpontot!