Szakkörök

Kórus

Tanár: Almádi Andrea

Eljött a megfelelő alkalom, hogy különféle stílusú zenékkel ismerkedjünk, és olyanokkal töltsünk el egy kellemes órát, akik szintén szeretnek énekelni és szeretik a zenét. A kórusban való éneklés nagy hatással van a gyerekek tanulmányi előmenetelére, társas kapcsolataikra és világszemléletükre.

Miért a kórus?

  • előmozdítja és segíti a csapatmunkát
  • erősíti a közösséghez való tartozás érzetét
  • hozzájárul az iskola szellemiségének, arculatának kialakításához
  • ÖRÖMTELI, ÖRÖMTELI, ÖRÖMTELI!

MINDENKI TUD ÉS MINDENKI TANÍTHATÓ ÉNEKELNI!

Az ISB Kórus célja az értékes zene megismertetése és megszerettetése a gyerekekkel, valamint zenei, előadói tehetségük kibontakoztatása az éneklés által. A próbákon nagy hangsúlyt helyezünk a hangképzés fejlesztésére, az értő kottaolvasás gyakorlására, illetve a közösségi éneklés megkedveltetésére, az abban való örömszerzésre. Az ISB Kórus fontosnak tartja az iskola életében, iskolai eseményeken, rendezvényeken való aktív szerepvállalást.

Barkács Klub

Teacher: Ferenczy Mária

Játékokat és hasznos dolgokat készítünk valódi fából. Megtanuljuk a szerszámok biztonságos használatát, Képzeletünk segítségével kézügyességünket is fejlesztjük. A diákok megismerik a munkafolyamatokat (tervezés, előkészítés, megformálás, díszítés).

Zongora

Tanár: Bosnyák Csilla és Diószegi Györgyi