Közösségeink

Szülői részvétel

Mi az ISB-ben úgy gondoljuk, hogy a gyermekek maximális fejlődésének eléréséhez szükség van a szülő, a gyermek és az iskola közös együttműködésére is, ezért mindig azon dolgozunk, hogy minél közelebbi kapcsolat alakuljon ki az iskola és a szülők között. Nagyon örülünk neki, hogy az ISB-s szülők nagyban hozzájárulnak a barátságos és családias iskolai hangulat megteremtéséhez, illetve gyakran nyújtanak egymás és az iskola számára segítő kezeket egy-egy rendezvény vagy egyéb programok megszervezése során.

Kommunikáció

Minden jól működő közösségben alapvető szerepet játszik a kommunikáció. Iskolánk célja, hogy a hatékony kommunikációs csatornákon keresztül megteremtsük minden szülőnek az iskolával való kapcsolatba lépés gyors és könnyű lehetőségét, illetve hogy biztosítsuk, hogy a szülők véleményei, új ötletei eljussanak az iskola megfelelő szintjéhez.

Hírlevelek

A hírleveleket általában kéthetente adjuk közre az iskolai hírekről, fontos tudnivalókról, közelgő eseményekről, versenyeredményekről, büszkeségeinkről, illetve tervezett és véghezvitt fejlesztéseinkről. Ezek megtalálhatóak az iskola honlapján, valamint az ISB-be járó gyermekek szüleinek e-mailben is elküldjük.

ISB Online Szülői Portál

Az ISB-be járó szülők számára egy külön weblapot üzemeltetünk, amelyen saját felhasználónévvel és jelszóval belépve fontos információkkal gazdagodhatnak saját gyermekükkel, az osztállyal, vagy az egész iskolával kapcsolatosan. A szülők a belső oldalon tudják kiválasztani a gyermek számára az ebédet, illetve itt lehet jelentkezni a különböző iskolai programokra, szakkörökre vagy iskolai kérdőívek kitöltésére is.

Iskolagyűlés

Az ISB rendszeresen, minden hónapban szervez iskolagyűlést az ISB tanulói és szülei számára az iskola színháztermében. Az iskolagyűlésen az egyes osztályok, szakköri csoportok változatos előadásokkal, műsorokkal készülnek a többi tanuló és a szülők hálás közönsége számára.

E-ellenőrző, E-napló

A szülők az e-Napló segítségével folyamatosan nyomon követhetik gyermekeik tanulmányi előmenetelét, megtekinthetik az osztályzatokat, szóbeli értékeléseket, vizsgaeredményeket, az órai témaköröket és a várható dolgozatokat. A bejelentkezéshez szükséges link az iskola weboldalán elérhető.

Bizonyítványok

A tanévben évente két alkalommal, félévkor és év végén kapnak a gyermekek átfogó, részletes értékelést az iskolában nyújtott teljesítményükről. A magyar nyelven tanult tárgyakról magyar bizonyítványban részesülnek, míg az angol nyelven tanult tárgyak tekintetében a nemzetközi tantervnek megfelelő értékelési eljárások szerinti szöveges értékelést állít ki az iskola.

Nyílt Napok

Az iskolán kívüli érdeklődők számára szervezett nyílt napokon kívül, az ISB-s szülők számára külön nyílt napokat is szervezünk, ahol minden szülő megtekintheti gyermekének iskolai munkáját, órai tevékenységét.

Fogadó órák és szülői értekezletek

A szülők az év során folyamatos kapcsolatban vannak a tanárokkal, így kényelmesen és bármikor tájékozódhatnak a gyermekük tanulmányi fejlődésével kapcsolatban. A tanárok nagyon szívesen állnak a szülők rendelkezésére az iskolai email címükön, illetve személyesen, a tanítás vége után egy rövidebb időre. Hosszabb beszélgetésekre a hetente egyszer tartott fogadó órákon, illetve előre egyeztetett személyes találkozókon kerülhet sor. Ezen kívül, évente kétszer iskolai szülői értekezletet is tartunk, ahol minden tanár egy időben elérhető a szülők számára.

Szülői Tanácsadó Testület (SZTT)

Az ISB nagyra értékeli a szülők véleményét és visszajelzéseit. Ezek segítségével erősödik, formálódik és fejlődik pozitív irányba az iskola. A Szülői Tanácsadó Testület évente három alkalommal tart ülést. A szülői véleményeket, konstruktív ötleteket, a felkínált önkéntes támogatói munkát az osztályképviselők tolmácsolják az üléseken a vezetőség számára.

Diákönkormányzat

Az ISB-nél a diákönkormányzati tagok képviselik társaikat, és irányító hallgatói testületként működnek. Amellett, hogy a hallgatók hangjául szolgálnak, szórakoztató eseményeket szerveznek, és ösztönöznek egy izgalmas és vonzó közösségi szellemet az önkéntességen keresztül. A DÖK a tanulók gondjait meghallgatja és azt továbbítja a vezetés felé. Célja, hogy segítsen a hallgatóknak hangot adni, és meghallgatni véleményüket. Szoros és állandó kommunikációt folytat az iskolai testülettel; így mindenki jól tájékozott a tevékenységeikről és eredményeikről. Az elnököt a diákok választják meg.

Szülői kérdőív

Az ISB-s szülők véleményét megkérdezzük a szülői kérdőívekben is, ahol bármely szülő értékelheti az iskola szolgáltatásait, teljesítményét. A kérdőívekben jelzett visszacsatolások beépítésre kerülnek a következő tanév szakmai fejlesztési terveibe.

Iskolai naptár

Az éves iskolai naptárunkban minden fontos eseményünkről előre tájékozódhatnak az érdeklődők. Megtalálhatóak benne a tematikus hetek, a nyílt napok, a családi napok vagy az iskolai szünetek időpontjai is. Az iskolai naptár mindenki számára hozzáférhető az ISB honlapján.