KÜLÖNLEGES OKTATÁSI PROGRAMOK

ISB – Innovatív Iskola

2017. szeptemberében iskolánk nevezett a Microsoft Magyarország Innovatív Iskola Program pályázatára.
Számos iskola közül az International School of Budapest is kiválasztásra került, így az idei tanévtől mi is büszkén viseljük az Innovatív Iskola címet.
Maga a program tavaly ősszel indult, célja hozzásegíteni az intézményeket, pedagógusokat, így végső soron a diákokat a naprakész, digitális tudás elsajátításához a legmodernebb eszközök segítségével. Az országszerte jelenleg 30 intézmény részvételével zajló kezdeményezés része a módszertani támogatás, a legmegfelelőbb platformok és tanulásszervező rendszerek biztosítása, valamint az intézményvezetők és pedagógusok képzése.

Célja a korszerű eszközök és technológiák hatékony integrációja a tanítás-tanulás, és az intézményvezetés folyamatába.

A programhoz csatlakozó iskolák egy pontosan kidolgozott folyamaton mennek keresztül. Ennek kezdő fázisa maga a tantestület elköteleződése a digitális technológiák és megoldások használata mellett, majd az igazgatók és a tantestület célirányos felkészítése.

Ezt követően 2018/2019-es tanévtől kerül bevezetésre a program tanulóink számára a 6. évfolyamtól kezdődően.

TANULÓI KOMPETENCIÁK

Intézményünkben, a Budapesti Nemzetközi Iskolában (International School of Budapest) azzal a kihívással szembesülünk nap mint nap, hogy tanulóinkat egy folyton változó, ismeretlen világra kell felkészítenünk. Egy dolog azonban biztos: bizonyos értékek és kompetenciák kétségtelenül szükségesek lesznek ahhoz, hogy életük során sikeresen helyt tudjanak állni különböző szerepkörökben és helyzetekben.

Az értékek meghatározzák a gyermek karakterét, a kompetenciák pedig készségek egyedülálló kombinációját adják. Ezek olyan tulajdonságokat fejlesztenek ki a gyermekekben, melyek majd lehetővé teszik számukra, hogy sikeresen vegyenek részt a körülöttük lévő világ eseményeiben. Továbbá a kompetenciák olyan készségeket biztosítanak a gyermekek számára gyorsan változó világunkban, amelyek a rugalmasságot, a kreativitást és az élethosszig tartó tanulást helyezik a középpontba.

A kompetenciákat így tudjuk felosztani:

Tanulási és innovációs készségek – olyan készségek ezek, amelyek kreatívvá, újítóvá és rugalmassá teszik a gyermekeket, akik képesek lesznek életük során folyamatosan tanulni majd.

Személyes és társdalami készségek – olyan készségek ezek, amelyek a gyermekeket a társadalmat összetartó, produktív és toleráns közösségi emberekké teszik, akik mindig készen állnak életük következő tanulási szakaszára.

Nemzeti és globális állampolgári készségek – olyan készségek ezek, amelyek lehetővé teszik tanulóink számára, hogy mind a helyi közösségek, mind a globális, multikulturális, technológiailag fejlett tágabb közösségek érző és felelős tagjaivá váljanak.

Alap értékek – olyan értékek ezek, amelyek ösztönzik és fejlesztik tanulóinkat. Felsorolva: rugalmasság, tisztelet, együttérzés, integritás, őszinteség, gondoskodás és, a multikulturális társadalmunkban egyre fontosabb, tolerancia.

A tudás megszerzése és a tények megtanulása nagyon fontos, és azon túl, hogy ezeket megtanítjuk a gyermekeknek, a fent felsorolt értékek és kompetenciák is a tanítási módszereink és iskolánk, az International School of Budapest életének középpontjában állnak. Így tudjuk felkészíteni tanulóinkat, hogy sikeresen és magabiztosan feleljenek meg az eléjük táruló ismeretlen és izgalmas világ kihívásainak, mind a magánéletben, mind a munkában.