Tanterv

ÁLTALÁNOS ISKOLA

Az ISB-ben az alsó tagozat (Elementary) kifejezést az alapozó évfolyamok összefoglaló neveként használjuk. Az előkészítőben, az első és második osztályban az óvodától a „nagy iskolás” élethez vezető úton kalauzoljuk végig a gyermekeket, segítjük őket abban, hogy magabiztos, felelős, kreatív és érdeklődő tanulókká váljanak, akik a lehető legteljesebb mértékben azonosulnak iskolánk kultúrájával, melynek lényege, hogy befogadó, proaktív, csapatszellemű, és kritikus gondolkodó gyermekeket nevel.

Tanáraink széleskörű tapasztalatokkal rendelkeznek és különböző hátterű oktatási környezetből érkeznek. Szorosan együttműködnek annak érdekében, hogy biztosítani tudják a folytonosságot és az innovatív gondolkodásmódot diákjaink iskolai tudományos fejlődése során, mind a nemzetközi, mind a magyar tantervi programban, s majd a felsőbb évfolyamokban eltöltött évek alatt is.

Meg Hickman, igazgató-helyettes

TANTERV DOKUMENTÁCIÓ LETÖLTÉSE

ÁLTALÁNOS ISKOLA TANTERV DOKUMENTÁCIÓKÖZÉPISKOLA

Üdvözlöm Önöket weboldalunknak ezen fejezetében, mely az ISB felső tagozatának tantervét mutatja be. Iskolánkban a felső tagozat (Middle School) összefoglaló nevet a 3-6. évfolyamok megnevezésére használjuk. Ebben a fejezetben a gyermeke tanulásával és az osztálya által követett tantervvel kapcsolatos releváns információkat találja meg. Általános áttekintést is adunk a tanévről, s arról, hogy az egyes tantárgyak mely fejezeteit tanulják a gyermekek az adott évfolyamon. Természetesen bizonyos fokú rugalmasságot biztosítunk a tanároknak, hogy milyen sorrendben, s milyen időkereten belül fedik le az adott tananyagot.

Reméljük, ez a segédlet kielégítő tájékoztatást ad Önöknek! Amennyiben további kérdésük van a tananyaggal kapcsolatban, szaktanáraink készséggel állnak rendelkezésükre.

Dhanya Seshan, igazgató-helyettes

TANTERV DOKUMENTÁCIÓ LETÖLTÉSE

KÖZÉPISKOLA TANTERV DOKUMENTÁCIÓGIMNÁZIUM

Az ISB-ben a gimnázium (High School) kifejezést a 7-10. évfolyamok összefoglaló neveként használjuk. A 7. és 8. osztályban a Cambridge nemzetközi tantervet követjük, amely a diákokat a gimnáziumi felsőbb évfolyamok sokkal magasabb követelményrendszerére készíti fel. Ezen két év alatt a gyermekek megtanulnak önállóan tanulni, s ebben az osztályteremben és otthon használt IT eszközök is segítik őket. Számos technikát alkalmazhatnak, melyek segítségével kialakíthatják egyedi tanulási stílusukat.

A 9. és 10. évfolyamon az IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) vizsgákra készítjük fel diákjainkat. Ez a két év megköveteli, hogy a gyermekek motiváltan és keményen dolgozzanak. Ezekben az években a diákok a kutatási, elemzési, értékelési, gondolkodási, együttműködési és kommunikációs készségeiket fejlesztik.

Minden említett tantervi keret célja, hogy aktív és kreatív tanulási útra vezesse a diákokat.

Homolya Vera, igazgató-helyettes

TANTERV DOKUMENTÁCIÓ LETÖLTÉSE

GIMNÁZIUMI TANTERV DOKUMENTÁCIÓ