Angol nyelvi felzárkóztatás (EAL) az ISB-ben

Mi az az EAL?
Az Angol Nyelvi Felzárkóztatás (English as Additional Language - továbbiakban EAL) munkaközösségének feladata, hogy felkészítést, támogatást nyújtson tanulóinknak 2.-tól Pre IB osztályig annak érdekében, hogy megfelelő szinten teljesíthessenek az angol nyelven tanított szaktárgyi órákon. EAL munkaközösségünk szorosan együttműködik a szaktanárokkal. Néhány tanuló azzal a feltétellel nyer felvételt iskolánkba, hogy ameddig szaktanáraik ezt szükségesnek ítélik, vállalják a részvételt az EAL felzárkóztató órákon, és élnek az angol nyelvi készségeik fejlesztéséhez szükséges támogatás iskolán belül nyújtott lehetőségével. A pozitív, barátságos légkörű EAL órákkal a nyelvi készségfejlesztés mellett az új tanulók beilleszkedésének megkönnyítése is célunk.

Kik az EAL diákok?
Az a tanuló, aki kezdő az angol nyelv tanulásában, vagy rendelkezik már kezdő szintű angol nyelvtudással, de beszédkészsége még nem elegendő a szaktárgyi ismeretek elsajátításához és a szociális kapcsolatok építéséhez vagy a tanuló már meglehetősen folyékonyan beszél ugyan angolul, de szövegértése és kommunikációs készsége még nem elegendő ahhoz, hogy tanulmányi téren képességeinek megfelelően tudjon teljesíteni.

Az EAL program célja:
Az ISB EAL program célja annak biztosítása, hogy az EAL diákok:

  • Magabiztosan vehessenek részt minden angol nyelven tanított tanórán.
  • Az angol nyelvet minden szempontból folyékonyan tudják használni.
  • Az ISB teljes angol nyelvű tananyagát el tudják sajátítani.
  • Az írott nyelvi szövegértést tökéletes szintre fejleszthessék.
  • Írásbeli műveiket megfelelő nyelvi színvonalon tudják elkészíteni.
  • megfelelő szintű szaktárgyi szókincsre tegyenek szert.

Ha többet szeretne megtudni vagy kérdései vannak, írjon nekünk emailt:

AZ ISB EAL SZABÁLYZATA ITT LETÖLTHETŐ

ISB EAL Szabályzat